Ahlan Wasahlan Selamat Datang ke j-QAF SK Langkon, Kota Marudu, Sabah

KENALI j-QAF

Takrif:

j-QAF adalah singkatan kepada Jawi, al-Quran, bahasa Arab dan fardhu ain. Kesemua perkara tersebut adalah elemen-elemen dalam Pendidikan Islam kecuali bahasa Arab. Projek j-QAF bermaksud memperkukuhkan penguasaan Jawi, memastikan murid-murid khatam al-Quran di sekolah rendah, mewajibkan pelajaran Bahasa Arab dan memantap amalan dan penghayatan fardu ain. Projek j-QAF adalah sebahagian daripada usaha untuk memperkukuhkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan kebangsaan dan memperkasakan sekolah kebangsaan.

Matlamat:

Matlamat Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa dan menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara. Projek j-QAF memberi tumpuan kepada perkara-perkara khusus ke arah memenuhi matlamat ini.

Objektif:

a. Membolehkan murid khatam al-Quran sebelum menamatkanpengajian di sekolah rendah.
b. Meningkatkan penguasaan murid dalam Jawi dan Fardu Ain.
c. Membolehkan semua murid Islam mempelajari Bahasa Arab.

Kumpulan sasaran :

Kumpulan sasaran projekj-QAF ialah semua murid Islam di sekolah kebangsaan.

Thursday, April 16, 2009

0 Comments:

 
J-QAF - Wordpress Themes is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu Templates Novo Blogger